• Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!
  • Op Ameland!

Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!

Op Ameland!

KLACHTROUTE OUDERS BMS

Als er sprake is van een klacht of kritiek van ouders, dan willen we dat graag horen. We vinden het wenselijk dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. Uiteraard op een respectvolle manier. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat de klacht of kritiek altijd eerst besproken wordt met degene die het betreft, tenzij de aard van de klacht zich daartegen verzet.De BMS heeft voor al haar 32 scholen een informele en formele klachtroute. Het is de bedoeling om klachten zoveel mogelijk via de informele route ( op schoolniveau) op te lossen. Pas als dat niet lukt, of de aard van de klacht zich verzet tegen de behandeling via de informele klachtroute, dient de formele klachtroute te worden gebruikt.
In onderstaande "handleiding" staat beschreven hoe ouders gebruik kunnen maken van de informele en de formele klachtroute

Klachtroute_ouders_BMS.PDF

 

Kardinaal de Jongschool     Bramerduinenpad 10, 9163 KG Nes     t 0519 - 54 23 58     info@kardinaaldejongschool.nl