• Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!
  • Op Ameland!

Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!

Op Ameland!

OMGAAN MET LERARENTEKORT

Dit document beschrijft de manier waarop de BMS omgaat met het toenemende tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs. Het lerarentekort is een vraagstuk dat inmiddels landelijk bij alle schoolbesturen speelt.
In dit document is een protocol opgenomen dat de schooldirecties van de BMS toepassen wanneer er sprake is van uitval van een leerkracht door ziekte of verlof.

Aanpak lerarentekort BMS.pdf

Kardinaal de Jongschool     Bramerduinenpad 10, 9163 KG Nes     t 0519 - 54 23 58     info@kardinaaldejongschool.nl