• Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!
  • Op Ameland!

Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!

Op Ameland!

VISIE

Visie Kardinaal de Jongschool.
 
Kardinaal De Jongschool:
 
Verwondering – Verbinding – Veiligheid
      (Geloof)          (Hoop)          (Liefde)
 
           
Missie
De Kardinaal De Jongschool 3 x bijzonder :
 
Bijzondere locatie
Bijzonder in ons schoolconcept
Bijzonder in onze relatie met kinderen – ouders – kerk.
 
Visie
 
De liefde, verbondenheid, zorg en aandacht die wij op de Kardinaal De Jongschool geven aan onze kinderen komt voort uit ons geloof in het leven op het eiland, de verbondenheid met de natuur, de cultuur, de kerk en meertaligheid.
 
In deze omgeving kunnen kinderen opgroeien in veiligheid en verbondenheid met elkaar. Dit biedt ons perspectief om kinderen uit te dagen en te stimuleren om vanuit hun eigen mogelijkheden de volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten.
Wij bieden goed onderwijs en wij houden rekening met en spelen in op de verschillen tussen de kinderen.
 
Daardoor ontwikkelen de kinderen de hoop en het vertrouwen om de 21e eeuwse vaardigheden te gebruiken en in te zetten in de complexe wereld.
 
Waarin ziet men onze missie en visie terug:
 
Identiteit:
in de relatie ouders – school via Oudervereniging en MR en ouderbetrokkenheid.
in de schoolvieringen
in de relatie school – kerk en haar vieringen
 
Pedagogiek:
in de preventieve aandacht voor de het welbevinden van de leerlingen o.a. via de methode Leefstijl en de lessen Rots & Water en Kiezel & druppel
 
Onderwijs:
in de profilering van de school als taal- en cultuurschool
in het didactisch handelen van de leerkrachten, middels het EDI-model en KCGuitgangspunten
in het werken met coöperatieve werkvormen
 
Kwaliteit:
In het kwaliteitszorgplan
in het taalbeleidsplan
ICT- beleidsplan
 

Kardinaal de Jongschool     Bramerduinenpad 10, 9163 KG Nes     t 0519 - 54 23 58     info@kardinaaldejongschool.nl