• Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!
  • Op Ameland!

Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!

Op Ameland!

AANMELDINGSPROCEDURE

Mijn kind wordt vier jaar en mag naar de basisschool, wat moet ik daarvoor regelen?!

Als uw kind 3 jaar oud is kunt u uw kind aanmelden op de basisschool.
Op de Kardinaal De Jongschool gaat het aanmelden als volgt:
 
1.   Ouders melden hun kind aan bij de directeur, indien mogelijk, 
      minimaal 10 weken voor de aanvang van het  nieuwe schooljaar 
      aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint.
      Telefoon 0519 – 542358.
 
2.   De directeur stuurt een aanmeldingsformulier en informatiekalender.
      Deze zijn ook  te downloaden via de website.
 
3.  Ouders vullen het  aanmeldingsformulier in met een verzoek tot 
     plaatsing van een kind op de school (voorlopige aanmelding). Met het
     ondertekenen van het aanmeldingsformulier  respecteert u als ouder /
     verzorger de grondslag van de school en laat u uw kind meedoen aan
     alle activiteiten in het kader van onze levensbeschouwelijke vorming.
     Ouders ontvangen een ontvangstbevestiging via de mail waarin
     tevens staat in welke groep uw kind is ingedeeld.
 
4.  Definitieve inschrijving vindt plaats wanneer uw kind de leeftijd van
     minimaal 4 jaar heeft bereikt en nadat de gegevens op de
     inschrijfformulieren en de ouderverklaring  juist, volledig en naar
     waarheid zijn ingevuld en de formulieren door ouders / verzorgers en
     de directie van de school zijn ondertekend.
 
 5  De directeur kan in overleg met de ouders contact opnemen met de 
     Kinderopvang of de Peuterspeelzaal.
 
6   De school neemt, twee weken voordat uw kind vier jaar wordt,
     telefonisch contact met u op en nodigt u uit voor een intakegesprek
     met de directie, een gesprek met de groepsleerkracht en voor een
     rondleiding door de school.
 
7  De woensdag voordat uw kind definitief op school komt, bent u van
     harte welkom om  de ochtend tot aan de pauze ( 10.15 uur ) samen
     te komen  “wennen”.
           
Mocht u nog vragen hebben, dan  kunt u natuurlijk ook altijd contact met school opnemen.

Voor uitgebreide informatie omtrent de aanmelding zie:

Aanmelding.
 
Met vriendelijke groet, namens het team van de Kardinaal de Jongschool,
 
Joop Overmars
 
Kardinaal de Jongschool
Bramerduinenpad 10
9163 KG Nes Ameland
0519-542358
info@kardinaaldejongschool.nl
 
 

Kardinaal de Jongschool     Bramerduinenpad 10, 9163 KG Nes     t 0519 - 54 23 58     info@kardinaaldejongschool.nl